Skip to content

Handelshøyskolen BI

«Marius sine erfaringer er både inspirerende og motiverende, han kan sterkt anbefales som en entusiastisk foredragsholder»