Skip to content

Hartvig Nissen videregående Trine Gartha Seland

«Sosiale relasjoner og mestringstro er dessuten de faktorene som forskning viser at fremmer psykisk helse i størst grad, og dette belyste Marius på en inspirerende måte.»