Read my reviews or write your own

My Reviews

Marius Løken lecturer on Mental Health

Google reviews

I have gradually given lectures in many different arenas, and I am very proud of that! I always ask for feedback from my employers that reflects the work I have done. On this page you will find reviews from both previous employers and google reviews.

Luftkrigsskolen

Vilde OlesrudVi på luftkrigsskolen ønsket å høre Marius sitt foredrag fordi vi mente temaene han snakket om var interessante for oss. Foredraget traff så til de grader midt i blinken!Som fremtidige ledere i forsvaret er temaene i foredraget høyst relevant, og den ærlige tilnærmingen og delingen av Marius sine egne erfaringer gjør foredraget spesielt verdifullt. Vi setter stor pris på å ha fått solide verktøy som kan hjelpe både oss selv og makkerne våre til å takle stressende situasjoner og perioder på en sunn måte. Anbefales varmt til alle fremtidige ledere, og alle som har behov for økt bevissthet rundt viktigheten av mental helse.

Ha en suuuuuper dag videre

Fremtind forsikring

Jeamilla Emilie Flo

Marius er engasjerende, morsom og tillitsvekkende. Han leverte et flott foredrag som fikk oss til å le, gråte og reflektere rundt egen hverdag. Han ga oss verktøy vi kan benytte videre, både i arbeids- og privatlivet. Meget fornøyd. Dette er en god investering i medarbeiderne.

DNB

Isak og Sofie

Vi i DNB ønsket å markere movember med et foredrag om psykisk helse. Etter litt leting fant vi frem til Marius sin profil og spurte om han hadde mulighet til å komme på besøk til oss i DNB Bergen. Kombinasjonen av hans sterke historie og usedvanlig gode formuleringsevne skapte et enormt engasjement i salen. Tilskuerne gikk gjennom et helt spekter av følelser og satt igjen med en utrolig god opplevelse, og ikke minst gode tips til hverdagen. Vi håper han kan komme igjen!

Human-Etisk Forbund Nedre Romerike (konfirmasjon)

Siv Dahl Helgesen

Marius ble kontaktet to uker før vi skulle ha helgekurs med 500 spente konfirmanter og tok utfordringen på strak arm! 6 foredrag, ja, du leste riktig…han holdt 6 foredrag på en dag, alle med like stort engasjement. Det er bare å bøye seg i støvet! Konfirmantene satt der som tente lys og lyttet til Marius sin sterke historie. De var veldig preget av alvoret, men så at Marius spøkte og hadde galgenhumor, så etter hvert turte de å le av hans humoristiske vinklinger. Et veldig gripende, engasjerende og ekte foredrag, som setter ting i perspektiv. Marius er en utrolig hyggelig, omgjengelig og jovial type som var lett å samarbeide med. Han satte noen spor i disse flotte konfirmantene våre og det var hele poenget. Man kan komme seg igjennom alt!» At det gjorde inntrykk var det ingen tvil om da vi hadde oppsummering av helgen, og det som ble nevnt mest var foredraget til Marius! Takk for at du, Marius ville dele historien din med oss.

Sogn Avis

Hanne Stedje

Marius Løken has a strong history – and an even stronger, to put it mildly, sensational communication skills. He uses his whole being – and gives his whole being – and conveys an important message that is suitable for a large number of different target groups. He is committed and present, uses simple tools, good and lively language and humor to bring out his points, and the fact that his history and experiences are so unique, makes the experience for the audience especially special. It did not take many minutes the first time I heard him before I had decided to bring in Marius to give his own lecture for the Sogn og Fjordane journalist team. He hereby receives the warmest recommendations.

Sogn Avis

Hanne Stedje

Marius Løken har ei sterk historie – og ei endå sterkare, mildt sagt oppsiktsvekkjande god formidlingsevne. Han brukar heile seg – og gjev av heile seg – og formidlar eit viktig bodskap som passar for ei lang rekkje ulike målgrupper. Han er engasjert og til stades, brukar enkle verkemidlar, godt og levande språk og humor for å få fram sine poeng, og det at historia og erfaringane hans er så unike, gjer opplevinga for publikum særs spesiell. Det tok ikkje mange minuttane fyrste gong eg høyrde han før eg hadde bestemt meg for å henta inn Marius til å halda eit eige foredrag for Sogn og Fjordane journalistlag. Han får herved dei varmaste anbefalingar.

Fadderullan

Marius Løken gave a lecture during the motivation course for «Fadderullan» at BI Norwegian School of Management in Oslo. The theme for this day was mainly to motivate students who will take on the responsibility for the future students with us at the beginning of the next school year. Marius’ experiences are both inspiring and motivating. The way he conveys his message is simple. The advice he gives benefits from thinking through and applying it in everyday life.

Marius Løken can be highly recommended as an enthusiastic speaker.

Fadderullan

Marius Løken holdt foredrag under motivasjonskurset til Fadderrullan på BI Handelshøyskolen i Oslo. Temaet for denne dagen var i hovedsak å motivere studenter som skal ta seg av ansvaret for de fremtidige studentene hos oss på starten av det neste skoleåret. Marius sine erfaringer er både inspirerende og motiverende. Måten han formidler budskapet sitt på er enkel. Rådene han gir har man godt av å tenke gjennom og ta i bruk i hverdagen.

Marius Løken kan sterkt anbefales som en entusiastisk foredragsholder.

Sande Videregående skole

Madelene Bergfløtt

A very good digital lecture that our 400 high school students greatly appreciated. The lecture has a perfect length for a digital audience, with good tips for everyday life and a gripping story! Highly recommended!

Sande Videregående skole

Madelene Bergfløtt

Et veldig godt digitalt foredrag som vår 400 videregående elever satte stor pris på. Foredraget har en perfekt lengde for et digitalt publikum, med gode tips til hverdagen videre og en gripende historie! Anbefales på det sterkeste!

Asvo Vardø

Monica Esbensen

Marius Løken, what a human being and what a mediator. From the first word was said, an almost full hall was completely quiet. Children from 12 years and up were present. Marius tells the terrible story in such a way that there is room for both laughter and tears. I asked my 12-year-old daughter after the lecture: It was great! If you have the opportunity and the opportunity, you should definitely bring Marius Løken with you.

Asvo Vardø

Monica Esbensen

Marius Løken, for et menneske og for en formidler. Fra første ord ble sagt så var en nesten full satt sal helt stille. Barn fra 12 år og oppover var til stede. Marius forteller den forferdelige historien på en sånn måte at det er rom for både latter og tårer. Jeg spurte min 12 år gamle datter etter foredraget: Det var råbra! Har du anledning og mulighet, så bør du absolutt få med deg Marius Løken.

Write a review

I really appreciate all the feedback regarding my lectures. If you want to leave a small reference or review, you can do this by submitting the form, or click Google reviews on the button below.

Please enter a number from 9 to 9.