Foredrag jeg kan tilby din skole

Skole og utdanning er en særdeles viktig målgruppe for meg som foredragsholder.

Jeg er opptatt av at ungdommer og unge voksne skal tørre å snakke åpent om psykisk helse.

Responsen på foredragene er god og jeg vet at skoleungdom de våkner til når de får en egenerfart historie servert med mye energi og smittende latter. Det skaper ofte et godt grunnlag for å fange opp læringen i foredragene, samt å få elevene engasjert.

Mitt store ønske i dette segmentet er å gi unge mennesker gode råd på veien og ruste de inn i fremtiden, slik at de skal kunne takle motgang og vanskelige situasjoner bedre og mer reflektert.

Det å være i en klassesituasjon gir enorme muligheter til å bygge seg sosiale nettverk ved å inkludere og ha de gode samtalene. Ved å ta vare på medelever er sannsynligheten stor for at de også vil ta vare på deg tilbake. Et inkluderende klasserom og skolemiljø er noe man også tar med seg videre inn i arbeid og familieliv. Det er viktig å tørre å snakke om følelser og dette starter i skolene.

Grunnskole

På ungdomsskoler serverer jeg en mildere versjon av selve historien min, slik at det passer med aldersgruppen. Her legger jeg ekstra stor vekt på å få elevene engasjert og skape et debattforum, da denne aldersgruppen av og til kan være vanskelig å få i tale.

Ved at jeg som en person utenfra og med et glimt i øyet deler ærlig og reflektert rundt mine følelser og skuffelser i livet og hva jeg har gjort for å ha det bra: Har det en god effekt da elevene er i en alder hvor de ser utenfor familie etter forbilder og vinklinger.

Videregående skole

På videregående skoler får de en mellomtung versjon av historien min, tilpasset om det er Vg1, Vg2, Vg3 eller for hele skolen. Jeg kan også skreddersy for psykologi, sosiologi, idrett.

Her handler foredraget mitt også det viktige neste steget inn i 20-årene hvor det er mye prøving og feiling. Jeg legger også inn en liten seanse hvor jeg forteller om hva et narkotisk stoff kan bidra til, da dette har en indirekte årsak til min historie. Elevene opplever ofte dette som tankevekkende og dette blir en fin seanse.

Videre er jeg opptatt av å gi elevene gode verktøy inn i voksenlivet og jeg ønsker å oppnå et godt nivå av refleksjoner.

Disse elevene kan være vanskelig å engasjere, så her går jeg alltid inn for å «ta rommet» og jeg vet at dagens Youtubere, TikTok`re og bloggere er intense, har høyt tempo og går rett på sak. Derfor har også jeg lagt meg på dette nivået.

Videregående er en alder hvor man stadig finner seg mer til rette og her legger jeg stort fokus på hvilke «vaner» jeg er opptatt av at man skal holde på.

Her er fokuset særlig viktig på fysisk aktivitet i en alder hvor mange starter å falle av på dette.

Høgskole & Universitet

Dette er en alder hvor man kjenner på mye press med innleveringer, kanskje man har flyttet til et nytt sted. Dette er den alderen jeg var i når jeg ble skadet og her var særlig det sosiale nettverket og tilhørigheten min til «klassen» en viktig faktor for hvorfor jeg klarte meg såpass bra.

Her er det mange ulike studieretninger jeg kan skreddersy for og listen over dette finner du lenger ned på siden her.

Plattformen i bunn handler om å skape gode refleksjoner, snakket om verdien av rutiner, den indre stemmen og hvordan vi kan kontrollere den. Samt fysisk aktivitet og viktigheten av å investere i andre.

Eksempler på hvordan jeg kan skreddersy foredraget:

Psykologistudenter:

Her snakker jeg om mitt møte med psykologer, psykiatrien, traumer og kompleksiteten disse hadde. Jeg lar studenter benytte meg som en åpen bok. Jeg har også en del kunnskap om psykose og hvilke tegn man kan se etter.

Politistudenter:

Politihøgskolene har benyttet meg en rekke ganger, da dette er en spesiell sak og de er nysgjerrige både på gjerningsmannen, mitt møte med politiet, rettssakene og det tekniske rundt saken.

Jusstudenter:

Her kan jeg også snakke om mitt møte med advokater, domstolene og generelt rettsprosessene.

Jeg kan også utdype rundt min kunnskap og hva som gjorde dette til en av de største utilregnelighets debattene i norsk rettshistorie.

Pedagogikkstudenter:

Her snakker jeg også utdypende om hvordan man kan imøtekomme en person med de traumene jeg hadde og hvordan jeg føler man burde oppføre seg og tilrettelegge for en med min historie og bakgrunn. Det er en del likhetstrekk med hvordan jeg skreddersyr for psykologistudenter.

Sykepleierstudenter:

Jeg snakker om den viktige jobben som ble gjort, mitt gode forhold til de ansatte og hvor ytterst viktige de var i en sårbar tid. Jeg har mye galgenhumor og spøker jeg vet slår godt an i dette segmentet. Helsesektoren synes ofte det er fint å ha et eksempel på en alvorlig hendelse som har gått bra og da gir jeg ekstra mye livsgnist tilbake. 

Ergoterapi / Sosionomer: 

Opptreningen min er et sentralt tema i foredraget. Dørstokkmila er sentral. Viktigheten av å ikke alltid være så forsiktig med folk som har opplevd noe traumatisk. Tørre å sette ned foten, se ann hvert individ.

Markedsføring:

Her kan studentene også få en reise i hvordan jeg kom meg på bena som foredragsholder, hvordan jeg markedsførte meg og bygget merkevare. Så dette kan potensielt være et side foredrag.